Kadry i płace

Zastąpimy Cię w poszukiwaniu wszystkich zmian w przepisach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

  • Kompleksowe prowadzenie spraw kadrowych zleceniodawcy,
  • Obsługa w zakresie dokumentacji kadrowej,
  • Obliczanie i sporządzanie list płac,
  • Rozliczenia ZUS,
  • Prowadzenie spraw PFRON.