Księgowość

Zakres naszych usług z dziedziny księgowości obejmuje między innymi:

  • Prowadzenie ksiąg rachunkowych,
  • Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,
  • Prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego.

 

Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa dbamy o kompleksową obsługę między innymi w zakresie:

  • Księga główna, księga pomocnicza, tabele amortyzacyjne, ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • Sprawozdania finansowe,
  • Sprawozdawczość statystyczna GUS,
  • Rozliczanie PFRON,
  • Rozliczenie amortyzacji podatkowej i księgowej,
  • Comiesięczne i roczne obliczanie dochodu i prowadzenie niezbędnej analizy ekonomiczno-finansowej.

 

Ponadto, na każdym etapie współpracy z klientem dbamy o poprawność dowodów księgowych pod kątem formalnym i rachunkowym.